Data wprowadzenia: 2020-08-03 00:00:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (dokumenty)
Data wprowadzenia: 2020-07-31 00:00:00
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dokumenty)
Data wprowadzenia: 2020-07-31 00:00:00
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji (dokumenty)
Data wprowadzenia: 2020-07-29 00:00:00
Wniosek (dokumenty)
Data wprowadzenia: 2020-04-17 13:39:16
Remont drogi gminnej nr 160414 C Święte - Romanowo - Kruszynek (przetargi)