Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Artur Gajewski
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Konecku
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Zeznanie podatkowe za 2014r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe 2014