Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Dariusz Wochna
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.