Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
mgr Beata Kretkowska
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.