Nazwa komórki: Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku
Oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Konecku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019r treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 treśćinformacje
Korekta oświadczenia za 2016 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenia majątkowe za 2015r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku
Oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Konecku treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe 2014 treśćinformacje
Nazwa komórki: Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za 2019r treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018r. treśćinformacje
Oświadczenie za 2017r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia za 2016 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenia majątkowe za 2015r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe za 2019r treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 treśćinformacje
Oświadczenie za 2017r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia za 2016 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenia majątkowe za 2015r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku
Oświadczenie za 2017r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2019r treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe na początku kierownika GOPS. treśćinformacje
Nazwa komórki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Odwołanie ze stanowiska treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018r. treśćinformacje
Oświadczenie za 2017r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia za 2016 treśćinformacje
Oświadczenia majątkowe za 2015r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje