Nazwa komórki: Kierownik USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Kierownik USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum
Oświadczenie majątkowe za 2018r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenia majątkowe za 2015r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Kierownik referatu finansowego - skarbnik gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenia majątkowe za 2015r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Kierownik USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum
Oświadczenia majątkowego za 2019r. - początek pełnienia funkcji kierownika treśćinformacje
  • Oświadczenia majątkowego za 2019r. - początek pełnienia funkcji kierownika